Το προϊόν «ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.», το οποίο παράγεται στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής είναι ευρέως γνωστό τόσο στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό όσο και στο καταναλωτικό κοινό σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Η εταιρία μας στο εργοστάσιο παραγωγής της στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής σε ετήσια βάση επεξεργάζεται 14.000 τόνους αιγοπρόβειου γάλακτος και παράγει περί τους 3.000 τόνους τελικού προϊόντος, το οποίο διατίθεται στην ελληνική και ξένη ευρωπαϊκή αγορά ανασυσκευασμένο και τυποποιημένο σε κενό αέρος (vacuum) σε συσκευασία των 200γρ, 400γρ., 800γρ., 900γρ., και 1.000γρ. Επιπλέον διατίθεται στην αγορά σε πολλαπλές πλαστικές συσκευασίες, ήτοι τάπερ μέσα σε άλμη των 150γρ., 200γρ., 400γρ. 800γρ., 900γρ., του ενός κιλού, των δύο κιλών, των οκτώ κιλών, και των δεκαπέντε κιλών, και σε λευκοσιδηρά δοχεία, είτε με ετικέτες με τα στοιχεία της εταιρίας μας είτε ως προϊόν ιδιωτικής ετικέτας (private label) κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον εκάστοτε πελάτη.

Για την ανασυσκευασία και τυποποίηση των προϊόντων μας σε πλαστικό δοχείο (τάπερ με άλμη) η εταιρία μας τα τελευταία χρόνια έχει προβεί στην αγορά επιπρόσθετου εξοπλισµού, ώστε να διασφαλίζει περαιτέρω την ποιότητα των προϊόντων που τυποποιεί. Συγκεκριμένα, η τυποποίηση του τυριού σε τάπερ γίνεται πλέον με τη χρήση αυτόματων θερμοκολλητικών μηχανών. Μετά την πλήρωση των δοχείων µε άλμη, τα πλαστικά δοχεία σφραγίζονται με ειδικό φιλμ. Αυτός ο τύπος μηχανής σχεδιάστηκε με καινοτόμες τεχνολογίες για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και υψηλότερη ποιότητα στη διαδικασία της ανασυσκευασίας.

FETA CHEESE P.D.O.