Κατα την παραγωγή και αποθήκευση των προϊόντων μας στις παραπάνω εγκαταστάσεις, από την πρώτη υλη έως και τα τελικά προϊόντα πριν διατεθούν στον καταναλωτή, εφαρμόζονται τα ακόλουθα συστήματα ποιότητας:

1. H.A.C.C.P συμφώνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416

2. ISO 9001:2000 / ΕΝ ΙSO 9001:2000

3. I.F.S. (International Food Standard) – Higher level of IFS (VERSION 4 )

4. ISO 22.000