Κατα την παραγωγή και αποθήκευση των προϊόντων μας στις παραπάνω εγκαταστάσεις, από την πρώτη υλη έως και τα τελικά προϊόντα πριν διατεθούν στον καταναλωτή, εφαρμόζονται τα ακόλουθα συστήματα ποιότητας:

1. H.A.C.C.P συμφώνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416

2. ISO 22000:2018

3. I.F.S. (International Food Standard)